רח' אגודת ספורט הפועל 2 , ירושלים
טלפון: 02-6447113
פקס: 02-6428716
מייל: [email protected]