Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אמנת שירות

תפיסת העולם שלנו, אליה מחויבים כל אחד ואחת מעובדי הקבוצה – היא כי לפני הכל אנו מעניקים שירות לאנשים. אנו עובדים עם אבן וברזל אבל רואים דרכם את המשפחות והאנשים שיחוו את התוצאה

לאורך כל תקופת הפרויקט אנו מעניקים לכם ליווי צמוד של אנשי המקצוע במשרד. מחלקת שירות הלקוחות שלנו הינה אחת החשובות ביותר בחברה והיא כוללת צוות מורחב ומיומן אשר יודע להיות צינור בין הצרכים והרצונות של לקוחותינו לצוות התכנון וההנדסה האמון על הטמעתם בפועל.
תמיד נקפיד להעניק מעל ומעבר, בהתאם לגישת השירות של ISA Group הקובעת כי ההתחייבות שלנו היא לא הרף העליון אלא הבסיס. ככה זה כשעובדים מהלב.

אנו רואים כל אחד מלקוחותינו

כאדם המבצע את העסקה המשמעותית בחייו

ומשתדלים לתת לו חוויית רכישה מקסימלית.