Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

פוינט – הדר גנים

מרכז מסחר ומשרדים

מיקום:

הדר גנים, פתח תקווה

אדריכלים:

משרד פייגין אדריכלים

סטטוס:

ביצוע/בשיווק

שכונת הדר גנים עוברת בשנים האחרונות תנופת פיתוח מואצת עם הוספה של מאות יחידות דיור חדשות במספר פרויקטים מרשימים. מספר התושבים הגדול במיוחד שנוספו לשכונה יצר ביקוש גבוה לשטחים חדשים למסחר ולתעסוקה. בלב השכונה מקימה ISA Group מרכז חדש שישלב שטחי מסחר ומשרדים ויהווה עוגן משמעותי בשכונה. המבנה מתוכנן בקפידה כולל חשיבה קפדנית על גודל שטחי המסחר, תמהיל העסקים ושטחים למשרדים. העיצוב המרהיב שבוצע ע"י האדריכל יואל פייגין משלים את היצירה שתפאר את הדר גנים.