Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מתחם יונתן

מס' יחי' לפינוי: 286 | מס' יחי לבינוי: 877 דירות + 1000 מ"ר מסחר

מיקום:

בני ברק

אדריכלים:

בר לוי דיין אדריכלים

סטטוס:

בתכנון

בסמוך למתחם ה – BBC בבני ברק, על ציר ז'בוטינסקי, מקדמת החברה פרויקט פינוי בינוי מיוחד שישמש מעין שער כניסה למתחם העסקים שבמקום. הפרויקט עתיד להיות זרז משמעותי להפיכת שכונת תל גיבורים, שממוקמת על ציר זה, לחדישה ושוקקת חיים. הפרויקט מאופיין בבניינים נמוכים בעלי מפרט עשיר. לכל דירה תוצמד מרפסת סוכה, כדי להלום את צורכי האוכלוסייה בבני ברק, את הבניינים יעטפו גינות מושקעות ורחבות ידיים. זהו פרויקט מיוחד בעיצובו, שלו יתרונות תחבורתיים בדמות הנגישות לרכבת הקלה שתעבור בסמיכות ולנתיבי תחבורה ציבורית הרבים הפרוסים באזור.